WEB SOBRE FONS EUROPEUS I TERCER SECTOR

Informació sobre convocatòries i oportunitats d'enxarxament

SOBRE NOSALTRES

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya defensa els drets socials i treballa per a l’enfortiment del tercer sector a Catalunya. Ofereix un punt de trobada i una plataforma per l’acció col·lectiva a 35 federacions i grans organitzacions del sector social a Catalunya, que representen més de 3.000 entitats compromeses en la lluita contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.

SOBRE AQUESTA PÀGINA

Des de la Taula impulsem eines perquè el sector sigui més reconegut, fort i innovador. L’accés als fons europeus és una bona oportunitat per millorar l’atenció i acompanyament que s’ofereix a les persones en situació i/o en risc d’exclusió social. Els fons europeus també són una oportunitat per generar coneixement i aliances, donar visibilitat a projectes i promoure la innovació.

CONÈIXER LA TAULA

Aliances per arribar a Europa

Web de finançament europeu per al Tercer Sector.

Qui som

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la institució que defensa els drets socials i treballa per a l’enfortiment del sector. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes que lluiten contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.

 

Per què hem creat el web?

Des de la Taula del Tercer Sector impulsem les eines que necessita el sector perquè sigui més reconegut, fort i innovador. El finançament i sobretot l’accés als fons europeus és imprescindible per millorar l’atenció, l’acompanyament i els suports que s’ofereixen a les persones en situació i/o en risc d’exclusió social.

Els fons europeus són una oportunitat per generar nou coneixement, crear noves aliances, donar més visibilitat als projectes i també són una font d’innovació constant.

 

MÉS INFORMACIÓ

actualitat

Paper destacat de les fundacions d’habitatge social catalanes al Festival Internacional de l’Habitatge Social

Paper destacat de les fundacions d’habitatge social catalanes al Festival Internacional de l’Habitatge Social

La Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) i la Fundació Hàbitat3 han liderat la participació del tercer sector social català a la quarta edició de l’International Social Housing Festival celebrada a Barcelona del 7 al 9 de juny. L’ISHF és la...

Llegeix més

Videos i webinars

Jornada d'enxarxament sobre fons europeus entre l'àmbit de la recerca i el tercer sector

Video de presentació del portal "Fons Europeus i Tercer Sector"

Conferència sobre programes de finançament europeu 'Erasmus+ i COS Europeu de Solidaritat'

Conferència sobre el programa de finançament europeu 'Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors'

continguts del portal

Informació actualitzada sobre convocatòries

Recursos per tenir més possibilitats d’èxit

Cerca de socis i oportunitats d'enxarxament

subvenciona

en conveni amb