Avantatges de participar en projectes europeus
Estratègia

Activitats incloses
en projectes europeus

Un projecte acostuma a aglutinar moltes activitats diferents, que generalment s’estructuren a través dels anomenats ‘Work Packages’. El tipus d’activitats que s’acostumen a incloure en un projecte són les següents:

Comunes

Addicionals

Comunicació i
Disseminació

Disseny & Testeig
de metodologies

Gestió financera i administrativa

Recerca, estudis, diagnòstics, etc.

Avaluacions, mesura d’impacte, transferabilitat

Formació & Creació de capacitats

Comunes

Addicionals

Comunicació i
Disseminació

Disseny & Testeig
de metodologies

Gestió financera i administrativa

Recerca, estudis, diagnòstics, etc.

Avaluacions, mesura d’impacte, transferabilitat

Formació & Creació de capacitats