Lèxic i funcionament dels fons europeus
Activitats incloses en projectes europeus

Avantatges de participar en projectes europeus

A més de l’oportunitat d’obtenir els recursos financers necessaris per implementar una idea o iniciativa, participar en un projecte europeu representa d’altres avantatges per a una organització.

Nou coneixement

Són una font molt potent de generació de nou coneixement, fruit de la col·laboració amb altres entitats europees

Visibilitat internacional
i reputació

Són una plataforma idònia per fer visible la nostra expertesa i treball arreu del continent, sovint amb l’aval de la Comissió Europea

Impulsar innovacions

Representen una excel·lent oportunitat per endegar noves iniciatives creatives i innovadores, més enllà de la feina que fem de manera més habitual

Aliances internacionals estratègiques

Ens permeten establir aliances sòlides amb altres entitats de reputació (públiques, acadèmiques, d’investigació, etc.) d’arreu d’Europa

Nou coneixement

Són una font molt potent de generació de nou coneixement, fruit de la col·laboració amb altres entitats europees

Visibilitat internacional
i reputació

Són una plataforma idònia per fer visible la nostra expertesa i treball arreu del continent, sovint amb l’aval de la Comissió Europea

Aliances internacionals estratègiques

Ens permeten establir aliances sòlides amb altres entitats de reputació (públiques, acadèmiques, d’investigació, etc.) d’arreu d’Europa

Impulsar innovacions

Representen una excel·lent oportunitat per endegar noves iniciatives creatives i innovadores, més enllà de la feina que fem de manera més habitual