Convocatòries europees

Promoure la igualtat i lluitar contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació - Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination
CERV
20/06/2023
Vers un suport holístic a la salut dels infants i adolescents en la societat digital - Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society
Horizon Europe
19/09/2023