Convocatòries europees

Subvencions a centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat i de foment de la integració laboral
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
12/08/2022
Activitats de Participació Ciutadana (Citizen Engagement activities)
EP Action Grant Budget-Based
30/08/2022
Capacitar i afavorir la participació de la ciutadania (Combination of capacity-building & citizens’ engagement actions)
EP Action Grant Budget-Based
30/08/2022
Licitació per a estudiar models d’ocupació alternatius per a persones amb discapacitat
FSE+
05/09/2022
Edificis intel·ligents per a l’estalvi energètic
Horizon Europe
06/09/2022
Llars energèticament sostenibles
Horizon Europe
06/09/2022
Resposta a la demanda en edificis residencials energèticament eficients
Horizon Europe
06/09/2022
Partnership for Excellence - Centres of Vocational Excellence
Erasmus+
07/09/2022
Elaboració i desenvolupament de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d'acompanyament a la inserció laboral de col·lectius vulnerables
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
12/09/2022
Ajuts per a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania
FSE+
12/09/2022
Subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2022
FSE+
12/09/2022
Alliances for Education and Enterprises
Erasmus+
15/09/2022
Alliances for Sectoral Cooperation on Skills
Erasmus+
15/09/2022
Subvencions destinades als programes d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
15/09/2022
Virtual Exchanges with other specific regions in the world: Sub-Saharan Africa, Southern Mediterranean and Neighbourhood East
Erasmus+
20/09/2022
Virtual Exchanges with the Western Balkans
Erasmus+
20/09/2022
Premi de la Innovació Social Europea - Segona Fase
Horizon Europe
21/09/2022
Un future sostenible per Europea - Cap a una transició verda justa
Horizon Europe
21/09/2022
Fons Catalitzador de la Innovació Social Europea
Horizon Europe
21/09/2022
Xarxa per trobar solucions innovatives pel futur de la democràcia
Horizon Europe
21/09/2022
Xarxa de coneixement i networking per l'impacte social en polítiques de transició verda
Horizon Europe
21/09/2022
Cultura i creativitat en l'ecosistema de la innovació a Europa - Plataforma col·laborativa
Horizon Europe
21/09/2022
#BeInclusive - Trencant barreres al món de l'esport (Breaking Barriers in Sport)
Erasmus+
29/09/2022
#BeInclusive - Esport per la Pau (Sport for Peace)
Erasmus+
29/09/2022
#BeInclusive - Promoure la Igualtat de Gènere en l'àmbit de l'Esport (Promoting Gender Equality in Sport “Be Equal”)
Erasmus+
29/09/2022
Convocatòria INJUVE per a la realització d'activitats finançades per la Comissió del Programa Cos Europeu de Solidaritat
04/10/2022
European policy network in the field of education of children and young people with a migrant background
Erasmus+ Programme (ERASMUS)
12/10/2022
European policy network on teachers and school leaders
Erasmus+
12/10/2022
Projectes Singulars del FSE+, línia 2
11/11/2022
Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception
Erasmus+
23/11/2022
Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)
31/12/2022
Next Generation EU – Ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca en matèria d’addiccions (Bases reguladores)
Next Generation
31/12/2022