Enfortiment

Enfortim el tercer sector a través de la internacionalització: promovent estratègies de captació de fons europeus i l’impuls de consorcis locals-globals per la innovació social.

CAPACITACIÓ I ACOMPANYAMENT

Organitzem formacions per acostar l’ecosistema de finançament europeu a les entitats. Fins al 2023, n’hem impulsat sobre:

En aquesta web hi trobaràs una versió web de la guia “Fons europeus i tercer sector” – el recurs de referència per les entitats socials catalanes en l’àmbit del finançament europeu, elaborat per B·LINK Strategic Projects i la Taula del Tercer Sector:

Seguim les convocatòries europees més rellevants per les entitats socials catalanes i les publiquem en aquest taulell digital.

Oferim acompanyaments estratègics a entitats federades de la Taula que s’estiguin iniciant en els fons europeus o busquin diversificar l’estratègia.

ENXARXAMENT I CONSORCIS

Dinamitzem un grup de treball sobre els fons europeus i el tercer sector, amb la participació de professionals especialitzats de 14 federacions i grans entitats membres de la Taula del Tercer Sector. El grup permet impulsar una estratègia sobre “fons europeus i tercer sector” més col·laborativa i efectiva.

Acompanyem a les entitats del tercer sector social en el procés de cerca de socis locals i internacionals. Treballem amb xarxes representatives de l’economia social d’altres territoris per accedir a experiències locals especialitzades que puguin resultar d’interès per les entitats. També col·laborem amb altres actors com el servei d’Economia social internacional d’ACCIÓ.

Dinamitzem un espai virtual d’enxarxament on compartir propostes entre el tercer sector social i altres agents de la quàdruple hèlix:

Espais presencials d’enxarxament   
Espai virtual d’enxarxament “Enxarxat”  

 

PROJECCIÓ ESTRATÈGICA

Enfortim la visibilitat de tot el tercer sector social en el mapa dels consorcis europeus, participant en espais de reflexió, d’enxarxament i de creació d’aliançes. Projectem el mandat de la Comissió Europea per enfortir l’economia social europea. Es tracta d’una agenda més global i sistèmica, a través de la qual estem enfortint el reconeixement, les funcions i les formes de col·laboració entre el tercer sector social i altres agents.

 

Col·laboració amb l’ecosistema universitari i el món de la recerca
Col·laboració amb el municipalisme