Enxarxa’t

Espai d’enxarxament per la presentació i col·laboració entre projectes en el marc del finançament europeu.

Introdueix els criteris de la teva cerca:

Nom del projecte Nom de l'entitat Col·lectiu del projecte Projecte finançament EU Resum del projecte
Creació de una línia cosmètica natural de sòlids Taller Àuria sccl Joves, Pobresa i exclusió social, Persones amb discapacitats, Salut mental Ampliació de les instal·lacions actuals, per la fabricació de productes cosmètics naturals sòlids, per distribuir en farmàcies. Consta de l’adequació d’espais existents amb qualitat de sales blanques preparades per realitzar produccions de cosmètica en les condicions que demana la normativa AEMPS. L’objectiu és que els productes es fabriquin amb matèries primeres de proximitat i d’extracció…
PLATAFORMA DE SUPORTS – SERVEIS – COMUNITAT. A ZONES RURALS Fundació Privada Àuria Gent gran, Pobresa i exclusió social, Persones amb discapacitats, Salut mental Acompanyar des de la proximitat, a persones amb necessitats de suport. Gent gran, discapacitat, exclusió. Una central de gestió i a cada municipi rural de capçalera la cartera de serveis que detallem a continuació: Millor a casa: (Gent gran en zones rurals que puguin romandre a casa. Habitatge residencial: (Centres amb màxim 12 places de…
HELIOS: Millora de la inclusió social per a joves i dones en el mercat de treball en els sectors d'economia blava i circular Fundació Acció contra la Fam Persones amb discapacitats, Aturats, Reclusos i exreclusos, Dones i LGBTQI+, Joves Un dels principals desafiaments a la regió mediterrània és reduir les altes taxes de joves que ni estudien ni treballen, les desigualtats de gènere d’accés al mercat de treball i el desajustament de les seves competències amb les requerides en el mercat de treball. Els itineraris per a l’adquisició d’aquestes competències sovint no es basen…
Nius. Acompanyar pe viure amb qualitat. ALZHEIMER CATALUNA FUNDACIÓ Gent gran, Malalties, Persones amb discapacitats, Pobresa i exclusió social PER QUÈ? Cada cop més persones volen poder decidir com volen envellir i com volen ser cuidades quan siguin grans. QUE OFERIX? NIUS aposta per una inclusió activa de la persona gran en la seva vida. L’empodera per defensar els seus drets, desitjos i voluntats, a través de la seguretat que l’ofereix una estructura experta…
mycarenet mycarenet Aturats, Gent gran, Malalties, Persones amb discapacitats, Pobresa i exclusió social, Salut mental mycarenet és una APP que permet a la persona amb algun tipus de dependència o el seu familiar de referència teixir i co crear la seva pròpia xarxa de suports en el seu domicili i entorn habitual. L’eina permet mantenir i incrementar les relacions socials significatives (família, amics, veïns etc…) des d’un enfoc inclusiu, comunitari…
CoActuem per la Salut Mental OpenSystems / Universitat de Barcelona Salut mental CoActuem per la Salut Mental vol reforçar les xarxes de suport social en salut mental a través d’una recerca participativa i participada. Les xarxes de suport social es refereixen a l’entorn social de la persona, a les xarxes que es generen de manera informal i no professionalitzada. Tot i que les persones amb experiència pròpia…
Assistència en accessibilitat cognitiva FEMAREC, SCCL Drogodependents, Joves, Dones i LGBTQI+, Salut mental, Persones amb discapacitats, Aturats, Pobresa i exclusió social Horizon Europe Servei d’assistència en accessibilitat cognitiva , que dota dels recursos necessaris a les persones amb discapacitat per tal de fer comprensibles les comunicacions i informacions en actes, reunions o cites en els que participen. El servei constarà d’una línia d’intervenció directa, d’acompanyament i suport a les persones amb discapacitat per assegurar que comprenen i se’ls…
Programa REMS Fundació Catalunya La Pedrera Gent gran, Malalties El programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut (REMS) és un projecte en actiu que ofereix eines i estratègies perquè les persones grans amb la malaltia d’Alzheimer i altres demències puguin mantenir la seva autonomia i millorar el seu benestar. És un projecte adreçat a persones grans en fases inicials de…
Accés a la cultura: accessibilitat i comunicació Federació ACAPPS Persones amb discapacitats, Pobresa i exclusió social No existeix una oferta d’activitats culturals accessibles a les persones amb sordesa que es comuquen oralment. I les activitats que són accessibles no es comuniquen ni bé (no incorporen la informació de quines mesures d’accessibilitat incorporen) ni es poden trobar totes juntes. No existeix tampoc coneixement de quines infrastructures calen o quins recursos són necessaris…
Avaluació d'Impacte - Cases d'Infants Fundació Acció Social Infància (FASI) Infants Cases d’Infants defensa el dret dels infants a créixer en família, oferint un acompanyament professional, amb perspectiva sistèmica i comunitària, als pares i mares perquè puguin exercir la seva paternitat amb amor, comprensió i satisfacció. Hem atès prop de 1000 famílies, reduint la institucionalització en un 86% dels casos.
Escola de Naturalistes Fundació Privada Emys Joves, Infants, Nouvinguts i minories ètniques, Aturats, Gent gran Erasmus+, Horizon Europe L’Escola de Naturalistes per infants és un projecte vivencial, científic i innovador on els infants i la natura es troben en el centre. A partir del contacte directe amb la natura els infants coneixen d’ aprop totes aquelles inquietuds que tenen permetent que coneguin i estimin la natura.
Escola de Naturalistes del GEPEC Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya Aturats, Infants, Joves, Nouvinguts i minories ètniques Erasmus+, Horizon Europe L’Escola de Naturalistes del GEPEC per infants és un projecte vivencial, científic i innovador on els infants i la natura es troben en el centre. A partir del contacte directe amb la natura els infants coneixen d’aprop totes aquelles inquetuds que tenen permetent que coneguin i estimin la natura.
241 Female Entrepreneurs Associació MedWomen Drogodependents, Joves, Dones i LGBTQI+, Nouvinguts i minories ètniques Erasmus+ 241 Female entrepreneurs és un projecte Erasmus + liderat per 4 entitats: Holanda, Itàlia, Grècia i Espanya (Catalunya) que planteja crear una plataforma online de formació especialitzada en dona emprenedora migrada i refugiada. Es realitza un sistema d’aprenentatge obert que permet un aprenentatge aplicat a la seva situació emprenedora i que permet la creació de…
Programa Educatiu Ambaixadors /es Solidaris/es del Planeta FUNDACION LUZ SOLIDARIA Aturats, Gent gran, Infants, Malalties, Nouvinguts i minories ètniques, Persones amb discapacitats, Pobresa i exclusió social Erasmus+ El Programa Educatiu Ambaixador/es Solidaris/es del Planeta es un taller de formació i sensibilització dirigit a centres de primària i secundària, en el que abordem tres mòduls: – Formació dels 17 ODS del Pacte Mundial – Formació sobre la petjada ecològica i la petjada de carboni. – Formació sobre les energies renovables i bones pràctiques…

Envia un projecte

  Temps aproximat per omplir el formulari: 15 minuts


  Dades de l'entitat
  • AturatsDiversosDones i LGTBI DrogodependentsGent granInfantsJovesMalaltiesNouvinguts i minories ètniquesPersones amb discapacitat Pobresa i exclusió socialReclusos i exreclusosSalut mentalSense atenció directaAltres
  Dades de contacte de la persona de referència
  Projecte
  Context EU
  Aliances
  • Aquest portal s'adreça exclusivament a la cerca d’aliats dins el tercer sector social. Si la vostra organització no en precisa no serà acceptat el vostre registre.

  Treball en xarxa
  • Cal tenir en compte que el temps de presentació de la proposta serà de 15 min.

  POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

  De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Responsable del tractament: Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dades@tercersector.cat Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens heu demanat i enviar-vos informació rellevant vinculada a l’espai Enxarxa’t, al web de fons europeus i a tots aquelles accions adreçades a enfortir el sector en el coneixement dels Fons socials europeus.. Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s’han indicat. Base legítima: El consentiment què se us sol·licita Destinataris: La pròpia entitat o bé les administracions públiques quan hi hagi una obligació legal vinculada justificacions de subvencions i /o convenis. Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament al c/ Rocafort, 242 bis, 2n de Barcelona o bé a dades@tercersector.cat. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Més informació a: http://www.tercersector.cat/politica-de-privacitat Termini de conservació: La informació es conserva durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.