Enxarxa’t

Espai d’enxarxament per la presentació i col·laboració entre projectes en el marc del finançament europeu.

Introdueix els criteris de la teva cerca:

Nom del projecteNom de l'entitatCol·lectiu del projecteProjecte finançament EUResum del projecte
mycarenetmycarenetAturats, Gent gran, Malalties, Persones amb discapacitats, Pobresa i exclusió social, Salut mentalmycarenet és una APP que permet a la persona amb algun tipus de dependència o el seu familiar de referència teixir i co crear la seva pròpia xarxa de suports en el seu domicili i entorn habitual. L’eina permet mantenir i incrementar les relacions socials significatives (família, amics, veïns etc…) des d’un enfoc inclusiu, comunitari…
CoActuem per la Salut MentalOpenSystems / Universitat de BarcelonaSalut mentalCoActuem per la Salut Mental vol reforçar les xarxes de suport social en salut mental a través d’una recerca participativa i participada. Les xarxes de suport social es refereixen a l’entorn social de la persona, a les xarxes que es generen de manera informal i no professionalitzada. Tot i que les persones amb experiència pròpia…
Assistència en accessibilitat cognitivaFEMAREC, SCCLDrogodependents, Joves, Dones i LGBTQI+, Salut mental, Persones amb discapacitats, Aturats, Pobresa i exclusió socialHorizon EuropeServei d’assistència en accessibilitat cognitiva , que dota dels recursos necessaris a les persones amb discapacitat per tal de fer comprensibles les comunicacions i informacions en actes, reunions o cites en els que participen. El servei constarà d’una línia d’intervenció directa, d’acompanyament i suport a les persones amb discapacitat per assegurar que comprenen i se’ls…
Programa REMSFundació Catalunya La PedreraGent gran, MalaltiesEl programa de Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut (REMS) és un projecte en actiu que ofereix eines i estratègies perquè les persones grans amb la malaltia d’Alzheimer i altres demències puguin mantenir la seva autonomia i millorar el seu benestar. És un projecte adreçat a persones grans en fases inicials de…
Accés a la cultura: accessibilitat i comunicacióFederació ACAPPSPersones amb discapacitats, Pobresa i exclusió socialNo existeix una oferta d’activitats culturals accessibles a les persones amb sordesa que es comuquen oralment. I les activitats que són accessibles no es comuniquen ni bé (no incorporen la informació de quines mesures d’accessibilitat incorporen) ni es poden trobar totes juntes. No existeix tampoc coneixement de quines infrastructures calen o quins recursos són necessaris…
Avaluació d'Impacte - Cases d'InfantsFundació Acció Social Infància (FASI)InfantsCases d’Infants defensa el dret dels infants a créixer en família, oferint un acompanyament professional, amb perspectiva sistèmica i comunitària, als pares i mares perquè puguin exercir la seva paternitat amb amor, comprensió i satisfacció. Hem atès prop de 1000 famílies, reduint la institucionalització en un 86% dels casos.
Escola de NaturalistesFundació Privada EmysJoves, Infants, Nouvinguts i minories ètniques, Aturats, Gent granErasmus+, Horizon EuropeL’Escola de Naturalistes per infants és un projecte vivencial, científic i innovador on els infants i la natura es troben en el centre. A partir del contacte directe amb la natura els infants coneixen d’ aprop totes aquelles inquietuds que tenen permetent que coneguin i estimin la natura.
Escola de Naturalistes del GEPECGrup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de CatalunyaAturats, Infants, Joves, Nouvinguts i minories ètniquesErasmus+, Horizon EuropeL’Escola de Naturalistes del GEPEC per infants és un projecte vivencial, científic i innovador on els infants i la natura es troben en el centre. A partir del contacte directe amb la natura els infants coneixen d’aprop totes aquelles inquetuds que tenen permetent que coneguin i estimin la natura.
241 Female EntrepreneursAssociació MedWomenDrogodependents, Joves, Dones i LGBTQI+, Nouvinguts i minories ètniquesErasmus+241 Female entrepreneurs és un projecte Erasmus + liderat per 4 entitats: Holanda, Itàlia, Grècia i Espanya (Catalunya) que planteja crear una plataforma online de formació especialitzada en dona emprenedora migrada i refugiada. Es realitza un sistema d’aprenentatge obert que permet un aprenentatge aplicat a la seva situació emprenedora i que permet la creació de…
Programa Educatiu Ambaixadors /es Solidaris/es del PlanetaFUNDACION LUZ SOLIDARIAAturats, Gent gran, Infants, Malalties, Nouvinguts i minories ètniques, Persones amb discapacitats, Pobresa i exclusió socialErasmus+El Programa Educatiu Ambaixador/es Solidaris/es del Planeta es un taller de formació i sensibilització dirigit a centres de primària i secundària, en el que abordem tres mòduls: – Formació dels 17 ODS del Pacte Mundial – Formació sobre la petjada ecològica i la petjada de carboni. – Formació sobre les energies renovables i bones pràctiques…

Envia un projecte

  Temps aproximat per omplir el formulari: 15 minuts


  Dades de l'entitat
  • AturatsDiversosDones i LGTBI DrogodependentsGent granInfantsJovesMalaltiesNouvinguts i minories ètniquesPersones amb discapacitat Pobresa i exclusió socialReclusos i exreclusosSalut mentalSense atenció directaAltres
  Dades de contacte de la persona de referència
  Projecte
  Context EU
  Aliances
  • Aquest portal s'adreça exclusivament a la cerca d’aliats dins el tercer sector social. Si la vostra organització no en precisa no serà acceptat el vostre registre.

  Treball en xarxa
  • Cal tenir en compte que el temps de presentació de la proposta serà de 15 min.

  POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

  De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Responsable del tractament: Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dades@tercersector.cat Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens heu demanat i enviar-vos informació rellevant vinculada a l’espai Enxarxa’t, al web de fons europeus i a tots aquelles accions adreçades a enfortir el sector en el coneixement dels Fons socials europeus.. Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s’han indicat. Base legítima: El consentiment què se us sol·licita Destinataris: La pròpia entitat o bé les administracions públiques quan hi hagi una obligació legal vinculada justificacions de subvencions i /o convenis. Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament al c/ Rocafort, 242 bis, 2n de Barcelona o bé a dades@tercersector.cat. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Més informació a: http://www.tercersector.cat/politica-de-privacitat Termini de conservació: La informació es conserva durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.