Fase de recerca
Obtenir el seu PIC

Fase d’elaboració

Prendre la decisió de participar en un projecte europeu sempre s’acompanya d’una reflexió sobre quin rol caldrà assumir: el de Coordinador, el de Soci, el d’Associat o el de Subcontractat.
Però què implica cada rol?

Els Socis contribueixen a la implementació i reben fons que hauran de justificar degudament.

El Coordinador és el responsable del projecte. Té una bona experiència prèvia en projectes europeus i un bon nivell de tresoreria.

Els Associats contribueixen a implementar una part petita del projecte però no són beneficiaris de fons.

Els Subcontractats implementen una activitat específica del projecte. No formen part del Partenariat i normalment són seleccionats a través de processos competitius (licitacions).

OPCIÓ A:
SOCI D’UN PROJECTE

Ser soci d’un projecte requereix desenvolupar la nostra pròpia narrativa i disseminar-la a possibles caps de fila.

1

Desenvolupar la nostra narrativa

Serà la nostra targeta de visita per a trobar altres socis o caps de fila, i pot incloure:

una breu presentació de l’organització.
els nostres objectius, un problema al qual hi volem aportar una solució
el nostre valor afegit, l’expertesa que aportem al partenariat

Infodays
Altres jornades

Eines de cerca
dels Programes

Punts de Contacte Nacionals

2

Circular la narrativa a través dels canals adequats

2

Circular la narrativa a través dels canals adequats

Infodays
Altres jornades

Eines de cerca
dels Programes

Punts de Contacte Nacionals

3

Un cop formem part
d’un Partenariat com a
socis, se’ns requerirà les
següents contribucions:

Fer tots els tràmits administratius necessaris

Per exemple, per a la majoria de Programes Europeus gestionats des de Brussel·les, és obligatori obtenir el número PIC.

Contribuir a l’elaboració
de la proposta

El Coordinador requerirà la implicació de tots els socis, tant per a la Descripció del Projecte (part tècnica) com pel Pressupost (part financera).

OPCIÓ B:
COORDINADOR D’UN PROJECTE

1

Construir el partenariat europeu

Coordinador

El Coordinador és el principal responsable del projecte.

Requisits

No pot ser Coordinador qualsevol organització. Aquest perfil requereix tenir una bona experiència prèvia en projectes europeus i un important múscul financer (bona tresoreria).

Rol fonamental

El Coordinador ha de liderar el disseny de la proposta i coordinar les contribucions aportades per la resta dels socis. És l’interlocutor principal amb el Programa Europeu.

CONSELL
“Dona’t temps per créixer”

Avança lentament però de manera segura: comença essent soci d’una organització experimentada abans de liderar un projecte. Millor no arriscar-se a ser Coordinador si no tenim experiència prèvia.

Soci

Els socis són un element clau de qualsevol projecte.

CONSELL
“Construeix aliances”

Construeix aliances locals i internacionals sòlides, que puguin conduir-nos cap a noves propostes i futurs projectes.

Un cop el partenariat muntat, és essencial implicar als socis en l’elaboració del Projecte, tant a nivell tècnic com financer.

Què és una proposta?

Una memòria tècnica

2

Redactar la proposta
Coordinar els inputs dels socis

La memòria és una descripció del projecte de 70-100 pàgines aproximadament.
Conté els apartats següents:

Objectives

Indicate how your proposal addresses the specific challenge and scope of the topic, and is in line with EU policies in the matter

Methodology

Overall concept underpinning the project. Main ideas, models or assumptions involved

Target group audience

Who will benefit from your project?

Work programme

Set of activities structured in different work packages

Pressupost

El pressupost ha d’estar molt ben dissenyat d’entrada. Depenent dels programes, els tipus de despeses elegibles poden variar i incloure més o menys categories.

Categories comunes

Personnel

Equipment

Subcontracting

Administrative & office

Travel & subsistence

Tarifa plana

Tarifa plana: percentatge de despeses – justificació no necessària

Categories no sempre contemplades

Infrastructure

Preparation costs

Lump sum

Lump sum: import pagat en una vegada al començament del projecte

Qui redacta la proposta?

Coordinador

El Coordinador és l’encarregat de redactar la proposta. Compta amb els inputs dels Socis que també participen de la seva elaboració.

Empresa externa

Existeix també la possibilitat de rebre suport per part d’una empresa externa especialitzada en la formulació de propostes.

3

Lliurar la proposta final

A continuació trobareu un cronograma indicatiu d’un cicle complet, que va des de la publicació de la convocatòria a la implementació del projecte.

CONSELL
“Sigues pacient i persevera”

El procés per assolir resultats positius és llarg i podem trobar-nos amb desil·lusions. Cal perseverar i no desesperar, sempre hi haurà noves oportunitats!

Si la proposta no és seleccionada, la comissió d’avaluació envia al consorci feedback detallat amb la valoració de la proposta i detecció de punts febles. És un document clau per si volem presentar una versió millorada a la següent convocatòria.

Qui redacta la proposta?

Coordinador

El Coordinador és l’encarregat de redactar la proposta. Compta amb els inputs dels Socis que també participen de la seva elaboració.

Empresa externa

Existeix també la possibilitat de rebre suport per part d’una empresa externa especialitzada en la formulació de propostes.

3

Lliurar la proposta final

A continuació trobareu un cronograma indicatiu d’un cicle complet, que va des de la publicació de la convocatòria a la implementació del projecte.

CONSELL
“Sigues pacient i persevera”

El procés per assolir resultats positius és llarg i podem trobar-nos amb desil·lusions. Cal perseverar i no desesperar, sempre hi haurà noves oportunitats!

Si la proposta no és seleccionada, la comissió d’avaluació envia al consorci feedback detallat amb la valoració de la proposta i detecció de punts febles. És un document clau per si volem presentar una versió millorada a la següent convocatòria.

OPCIÓ C:
ASSOCIAT

ASSOCIAT

El rol d’Associat està contemplat en alguns Programes Europeus.

OPCIÓ D:
SUBCONTRACTAT

SUBCONTRACTAT

El subcontractat no forma part del partenariat o consorci i no té cap responsabilitat envers la Comissió Europea.

Una de les categories pressupostàries d’un Projecte Europeu és la Subcontractació. A través d’aquesta partida, es pot comptar amb l’expertesa d’una entitat tercera per a que faci una tasca molt concreta del projecte (per exemple el desenvolupament d’una web o una app; un estudi d’investigació; un mòdul formatiu, etc.).

Generalment els subcontractats es seleccionen a través d’un procés competitiu gestionat pel Coordinador o el Soci del projecte que gestioni aquesta part del pressupost.

Una de les categories pressupostàries d’un Projecte Europeu és la Subcontractació. A través d’aquesta partida, es pot comptar amb l’expertesa d’una entitat tercera per a que faci una tasca molt concreta del projecte (per exemple el desenvolupament d’una web o una app; un estudi d’investigació; un mòdul formatiu, etc.).

Generalment els subcontractats es seleccionen a través d’un procés competitiu gestionat pel Coordinador o el Soci del projecte que gestioni aquesta part del pressupost.