Tipus de fons europeus
Avantatges de participar en projectes europeus

Lèxic i funcionament
dels fons europeus

Programes

Implementar el pressupost i
les prioritats de la UE

EaSI

Erasmus+

COSME

Interreg SUDOE

Interreg EUROPE

Creative Europe

Interreg EuroMED

REC

AMIF

Interreg NextMed

Interreg POCTEFA

Horizon Europe

Partenariat o Consorci

finança els Beneficiaris (socis dels projectes seleccionats)

Resultats

Efectes aconseguits amb la implementació del projecte que demostren l’assoliment dels objectius.

Lliurables

Objectes tangibles o intangibles (obra, informe, material de comunicació, esdeveniment, etc.) que s’han de lliurar al Programa al llarg del projecte.

Output