CERV

CERV (Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors) és el programa de la Unió Europea per al 2021-2027 que reemplaça els programes anteriors Drets, Igualtat i Ciutadans (REC) i Europa pels Ciutadans. Disposa d’un pressupost global de 1 684 MEUR pel període. Té 4 objectius específics que corresponen als seus 4 eixos: promoure la igualtat i els drets i lluitar contra la discriminació, fomentar la participació dels ciutadans en la vida democràtica europea, lluitar contra la violència cap a les dones i als nens, i preservar els valors europeus.

Dones i LGBTQI+
Gent gran
Infants
Joves
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitats
Single Market
NDICI Global Europe

Dimensió del projecte

Competitivitat de la convocatoria

Experiència en projecte UE

2
4
2

Aquests són els eixos del projecte que són rellevants per al tercer sector social:

Eix 1

Igualtat, drets i igualtat de gènere

Eix 2

Participació i compromís dels ciutadans i intercanvis entre ciutadans i història europea comuna

Eix 3

DAPHNE Prevenció de les violències de gènere i cap als nens

Eix 4

Valors de la Unió Europea

Igualtat, drets i igualtat de gènere

Activitats i àmbits

Prevenir i combatre totes les formes de desigualtat, d’intolerància i de discriminació, basades en el sexe, l’origen racial o ètnic, la religió o les conviccions, la discapacitat, l’edat o l’orientació sexual.

Protegir els drets dels nens

Protegir i promoure els drets de les persones amb discapacitats i afavorir la seva inclusió en la societat

Promoure la igualtat de gènere

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres

Tipus d’organitzacions

Xarxes europees

Entitats públiques local, regional o nacional

Organitzacions de la societat civil sense afany de lucre

Organitzacions amb afany de lucre (sota condicions específiques)*

Exemple
AGREP – Programa d’Acció per a la Denúncia Eficaç de l’Antigitanisme i la Discriminació

Combinació de recerca i d’acció social amb l’objectiu de millorar el nostre coneixement sobre les formes de discriminació que afecten els gitanos a l’àrea de Barcelona, i desenvolupar eines eficients per tal de facilitar la denúncia i intensificar la lluita contra l’antigitanisme.

Participació i compromís dels ciutadans i intercanvis entre ciutadans i història europea comuna

Activitats i àmbits

Recordar, investigar i educar sobre la història europea recent (incloent règims autoritaris i totalitaris) per conscienciar els ciutadans i entendre l’origen de la UE

Promoure la participació dels ciutadans i de les associacions en la vida democràtica i cívica de la UE

Promoure els intercanvis entre ciutadans de diferents Estats membres

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres

Tipus d’organitzacions

Xarxes europees

Entitats públiques local, regional o nacional

Organitzacions de la societat civil sense afany de lucre

Organitzacions amb afany de lucre (sota condicions específiques)*

Exemple
Memòries i democràcies. La Guerra civil espanyola i els règims totalitaris europeus

Debat historiogràfic i anàlisi de les polítiques europees de memòria des de la Guerra civil i com els ciutadans europeus poden participar en elles per construir un futur compartit. El objectiu és crear una xarxa europea que estudiï la els llocs de memòria. Espanya, Letònia, Bulgària, França, Alemanya.

DAPHNE Prevenció de les violències de gènere i cap als nens

Activitats i àmbits

Prevenir i combatre la violència de gènere

Prevenir i combatre la violència cap als nens, als joves i a altres grups vulnerables (LGBTIQ+ i persones amb discapacitat)

Donar suport i protegir totes les víctimes directes i indirectes d’aquestes violències, i garantir el mateix nivell de protecció en tota la Unió Europea

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres

Tipus d’organitzacions

Xarxes europees

Entitats públiques local, regional o nacional

Organitzacions de la societat civil sense afany de lucre

Organitzacions amb afany de lucre (sota condicions específiques)*

Exemple
New Genderation – Aprenentatge i Acció contra la Violència de Gènere

El projecte tenia com objectiu prevenir i combatre la violència de gènere entre els nens gràcies a activitats d’aprenentatge i accions de sensibilització sobre el gènere. Consistia en l’elaboració de recursos educatius i la formació de professors, i una campanya de disseminació. Espanya, Polònia i Bulgària.

Valors de la Unió Europea

Activitats i àmbits

Activitats

Suport financer a les organitzacions de la societat civil per a la protecció, promoció i conscienciació sobre els drets i els valors de la Unió Europea.

Àmbits

Drets fonamentals, Estat de Dret, democràcia (transparència, bona governança, diàleg), pluralisme, no-discriminació, tolerància, justícia, solidaritat, i igualtat.

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres

Tipus d’organitzacions

Xarxes europees

Organitzacions de la societat civil sense afany de lucre

Exemple
N/A

Aquest és un nou eix del període de programació 2021-2027.

Consisteix en atorgar subvencions de funcionament, no subvencions per a accions, i per tant es tracta no pas de presentar un projecte com a tal sinó d’un pla d’acció. No són admissible els consocis, només és pot presentar una entitat sola.

Videos