Creative Europe

Creative Europe adjunta totes les accions de la Unió Europea destinades dels sectors culturals i creatius. És la continuació directa del seu predecessor al 2014-2020, també anomenat Creative Europe, però amb un pressupost global augmentat a 2 618 MEUR. Els seus 2 objectius generals són la protecció, el desenvolupament i la promoció de la diversitat i del patrimoni culturals i lingüístics de la Unió Europea, i el creixement de la competitivitat i del potencial econòmic dels seus sectors culturals i creatius, en particular del sector audiovisual.

Dones i LGBTQI+
Gent gran
Infants
Joves
Nouvinguts i minories ètniques
Persones amb discapacitats
Pobresa i exclusió social
Horizon Europe
AMIF Asylum Migration and Integration Funds

Dimensió del projecte

Competitivitat de la convocatoria

Experiència en projecte UE

1
4
2

Aquests són els eixos del projecte que són rellevants per al tercer sector social:

Eix 1

Cultura

Eix 2

Media

Eix 3

Eix tranversal CROSS-SECTOR

Cultura

Activitats i àmbits

Resiliència i recuperació de la pandèmia de COVID-19.

Innovació i creacions conjuntes

Cooperació transnacional i intercanvis de pràctiques

Capacity Building per als artistes

Expansió i internacionalització de les indústries culturals i creatives

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres + Albània, Armènia, Bosnià  i  Hercegovina,  Geòrgia, Islàndia, Kosovo,  Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Tunísia, Ucraïna.

Tipus d’organitzacions

Qualsevol organització (condicions suplementàries específiques segons la convocatòria)

Exemple
AWAKEN - Awakening European Sleeping Instruments

Projecte de cooperació transnacional per operadors culturals públics i privats, per recuperar, recrear i promoure els instruments musicals de la Edat Media a diversos països de la UE. Implica la recreació dels instruments amb músics professionals, concerts, exposicions i una plataforma educativa. Xipre, Espanya, França i Itàlia.

Media

Activitats i àmbits

Resiliència i recuperació de la pandèmia de COVID-19

Promoure la innovació empresarial, la competitivitat, la escalabilitat i els talents

Fomentar la col·laboració i la innovació en la creació i producció d’obres audiovisuals europees d’alta qualitat

Reforçar la accessibilitat i visibilitat de les obres audiovisuals europees

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres + Albània, Armènia, Bosnià  i  Hercegovina,  Geòrgia, Islàndia, Kosovo,  Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Tunísia, Ucraïna.

Tipus d’organitzacions

Qualsevol organització (condicions suplementàries específiques segons la convocatòria)

Exemple
Learning by Docs Europe

El projecte té com objectiu la creació d’una plataforma online accessible a través de sessions personals, Learning by Docs, que utilitza el cinema documental com un instrument d’aprenentatge sobre diferents temes, per ser utilitzat per centres educatius. Alemanya, Espanya i Grècia.

Eix tranversal CROSS-SECTOR

Activitats i àmbits

Donar suport a la cooperació per a l’elaboració de polítiques transnacionals i tranversals, sobre la cultura com a factor de d’inclusió social

Fomentar enfocaments innovadors per a la creació, la promoció i l’accés a continguts

Recolzar la pluralitat i la llibertat dels mitjans, el periodisme de qualitat i l’alfabetització mediàtica

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres + Albània, Armènia, Bosnià  i  Hercegovina,  Geòrgia, Islàndia, Kosovo,  Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Tunísia, Ucraïna.

Tipus d’organitzacions

Qualsevol organització (condicions suplementàries específiques segons la convocatòria)

Exemple
The sound routes. Notes for getting closer

Els objectius del projecte són ajudar els migrants a socialitzar-se i expressar-se interpretant música i donar als ciutadans europeus l’oportunitat de descobrir la diversitat cultural a través de concerts, jam sessions i creacions conjuntes de música original.