PORTAL INTERNACIONAL

DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Què fem

Construïm una agenda social internacional, defensem els drets
socials al món i enfortim el tercer sector amb la
internacionalització.

Fem incidència a la Unió Europea i en organismes multilaterals

Defensem els drets socials i el paper del tercer sector per localitzar i millorar les polítiques europees i les agendes globals pels drets humans i el desenvolupament sostenible

Enfortim el sector amb la internacionalització

Promovem l’accés de les entitats socials als fons europeus i oportunitats d’aprenentatge per portar endavant processos locals d’innovació i millora social i del territori

Generem aliances i treball en xarxa transnacional

Fomentem les aliances entre entitats socials i generem agendes compartides amb els diferents actors: sector públic, recerca i innovació, empreses) de Catalunya i el món