Qui som

La Taula del Tercer Sector agrupa i representa el conjunt de les
entitats socials per defensar els drets socials i construir una
societat més justa: a Catalunya i a la resta del món

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la institució representativa de les entitats socials catalanes. La nostra missió és la defensa dels drets socials, la lluita per eradicar la pobresa, l’exclusió i les desigualtats i l’enfortiment de les entitats del tercer sector social. Des del 2003, agrupem 35 federacions i grans organitzacions que representen més de 3.000 entitats socials arrelades al territori.

Són associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció que atenen les persones en totes les etapes de la vida (infància, adolescència, joventut, adultesa i gent gran) i en tots els àmbits (pobresa i exclusió, habitatge, inserció sociolaboral, salut, educació, lleure, discapacitat, problemàtica de salut mental, malalties, addiccions, poble gitano i col·lectiu LGTBIQ+, entre altres).

Des de la Taula del Tercer Sector, volem aconseguir una societat més justa, inclusiva, equitativa i cohesionada. Per fer-ho possible, treballem fent incidència per defensar els drets socials i donant suport a les entitats socials perquè siguin més fortes i innovadores.

Som la veu del tercer sector: una veu comuna, sòlida, coherent i reconeguda per la societat i la governança a diferents nivells.

Oferim un punt de trobada i una plataforma per a l’acció col·lectiva a
35 federacions i grans organitzacions que representen més de 3.000
entitats del tercer sector social a Catalunya.

El tercer sector

El tercer sector està format pel conjunt d’entitats privades no lucratives que treballen per a la inclusió i cohesió social amb especial atenció en les persones en situació de vulnerabilitat. Treballa per reduir les desigualtats socioeconòmiques, promoure la igualtat d’oportunitats i aconseguir l’empoderament i autonomia de les persones.

El tercer sector es contraposa al ‘primer sector’ o públic (governamental i no lucratius) i al ‘segon sector’ de l’empresa privada (no governamental i lucratiu).

Les entitats ofereixen serveis i suports en diferents àmbits (pobresa i exclusió, inserció laboral, lleure, educació, salut, voluntariat, associacionisme, etc.) i acompanyen diversos col·lectius (infància i famílies, persones joves, persones migrades i refugiades, gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial; persones amb addiccions i drogodependències, persones sense llar o persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, entre altres).

El tercer sector social és un motor de transformació social que
promou una societat on totes les persones puguin tenir els mateixos
drets i oportunitats; treballa per aconseguiruna societat més justa i fomenta
l’associacionisme i la participació,la responsabilitat iel compromís
actiu de la ciutadania.

Les entitats tenen diversa forma jurídica: associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social, empreses d’inserció i entitats singulars.

La nostra agenda internacional

Des de la Taula del Tercer Sector, oferim una plataforma per a la internacionalització i el treball en xarxa amb el tercer sector social del nostre territori a la Unió Europea i la resta del món.

Proposem una agenda internacional pròpia, que busca entendre i donar respostes als grans reptes socials, tant locals com globals: l’increment de les desigualtats, els canvis socials, culturals i de salut pública, l’emergència climàtica i l’avenç de la digitalització.

El tercer sector dona respostes locals als reptes globals,
des de la seva experiència pràctica i el treball directe amb les persones, contribuint a un millor aterratge i localització de les agendes globals i de la Unió Europea

Volem contribuir a donar respostes a les grans transicions i reptes globals des de la nostra expertesa i capacitat d’acció local. El tercer sector social s’ha bregat en dècades d’atenció, suport i acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat i té una gran capacitat de cooperació amb altres agents i d’impuls de la innovació social.

Construïm l’agenda internacional conjuntament amb les entitats a través de la Comissió d’Internacional de la Taula del Tercer Sector, que és el nostre punt de trobada i coordinació amb les federacions impulsat des de la nostra Oficina Internacional. La Comissió i l’Oficina aproven un treball anual que permet coordinar les accions i activitats.

Pla de Treball 2023

Contacte

Contacta amb nosaltres si t’interessa la nostra feina i vols fer-nos arribar una proposta de col·laboració internacional amb el tercer sector

Posa’t en contacte amb l’Oficina Internacional de la Taula del Tercer Sector a internacional@tercersector.cat si vols tenir més informació sobre la nostra agenda, valorar com participar-hi més activament o fer-nos arribar una proposta de col·laboració.

Si vols seguir la nostra feina:

  • Visita el web de la Taula del Tercer Sector
  • Segueix-nos a
  • Registra’t al butlletí