Principis generals
Lèxic i funcionament dels fons europeus

Tipus de fons europeus

Hi ha 2 tipus de fons europeus: els Fons Centralitzats, gestionats des de la Comissió Europea, i els Fons Decentralitzats de gestió descentralitzada.

EU4Health

Erasmus+

Single Market

Lille

Interreg EUROPE

CERV

NDICI Global Europe

Horizon Europe

Santander

Interreg SUDOE

Jaca

Interreg POCTEFA

Marsella

Interreg EuroMED

Creative Europe

AMF

Cagliari

Interreg NextMED

FONS CENTRALITZATS

FONS ESTRUCTURALS