Treball en xarxa

Fomentem dinàmiques d’aprenentatge i col·laboració internacional entre les entitats socials de Catalunya i d’altres territoris al voltant de la iniciativa “Territoris en Transició”

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

Analitzem els impactes socials i en clau local de les grans transicions globals. Les transicions són processos d’escala transnacional, sovint interrelacionats, que estan transformant el món a una velocitat inèdita. Pels àmbits de treball del tercer sector social, ens interessen particularment:

    • La transició social i la crisi de les desigualtats.
    • La transició política i democràtica.
    • La transició ecològica i l’emergència climàtica.
    • La transició tecnològica, vinculada a la digitalització.

Produïm informes, entrevistes i altres materials de reflexió que inclouen elements d’anàlisi i també propostes d’acompanyament. En aquest sentit, ens centrem en les respostes que els actors locals d’altres territoris del món estan donant davant les transicions, especialment el tercer sector social i la societat civil. Si els impactes de les transicions globals són essencialment locals, també ho han de ser, necessàriament les respostes.

CONSTRUCCIÓ D’AGENDES SOCIALS COMPARTIDES

Impulsem processos de cooperació descentralitzada entre entitats socials catalanes i d’altres territoris del món que estan donant respostes a les grans transicions globals des de la seva acció local. La cooperació internacional entre persones i organitzacions enfocades al servei de la comunitat i que emprenen des de l’àmbit social permet enfortir la seva tasca; a millorar-la, legitimar-la o multiplicar-ne els impactes.

Organitzem espais de reflexió col·lectiva entre entitats que permeten compartir reptes i necessitats, però també tendències d’innovació i millora protagonitzades pel tercer sector, l’economia social i la societat civil. El resultat d’aquestes trobades, les “agendes socials compartides”, ofereixen un marc conceptual, d’anàlisi i prioritats comú; són punts de partida per plantejar col·laboracions més ambicioses en el temps.

MISSIONS I VISITES D’ESTUDI

Oferim oportunitats de mobilitat internacional als nostres membres per conèixer de primera mà les experiències d’innovació que impulsen les organitzacions socials, governs o agents de recerca-acció en altres territoris del món. Les missions i visites d’estudi internacional són bones oportunitats per obtenir coneixement valuós i disruptiu, alhora que per adquirir perspectiva i estimular la voluntat d’innovació.

Les missions i visites d’estudi també serveixen perquè els nostres membres construeixin les seves pròpies xarxes de cooperació. Les relacions humanes que s’estableixen durant aquestes visites poden donar peu a nous consorcis i propostes de projecte internacionals.